Acupunctuur Praktijk Lie  Maastricht

Acupuntuur Lie Maastricht

  Praktijk locatie
Home indicaties Chinese Geneeskunde Behandeling Contact Links Info

 

 

 


www.dewittevrouwenhof.nl
Email: praktijklie@gmail.com

 

REGULIERE WESTERSE GENEESKUNDE

Deze richt zich op de zieke patiënt met zowel fysieke als psychische afwijkingen. Het doel is om de gezonde toestand te herstellen of om erger te voorkomen. De behandeling gebeurt door het toedienen van geneesmiddelen, het verwijderen van de aandoening door middel van chirurgie, bestraling of revalidatie of door psychotherapie. De arts of dokter is degene die bekwaam wordt geacht om het vak geneeskunde uit te oefenen. De medische wetenschap maakt geneeskunde mogelijk door kennis en onderzoek op medisch, farmacologisch en biologisch gebied.

 

Hoewel de kennis van de moderne geneeskunde moet worden verworven volgens natuurwetenschappelijke methoden van onderzoek, ook wel “evidence based medicine”* genoemd, is slechts 20 à 30 procent van de Westerse geneeskunde werkelijk evidence based te noemen. Het behandelen dient eveneens te gebeuren met bewezen werkzame therapie (evidence based).

 

* Evidence based medicine: geneeskunde gebaseerd op bewijs. Het bewijs van een logisch verband tussen oorzaak en gevolg door het uitvoeren van onderzoeken, die door iedereen identiek moeten kunnen worden herhaald met identieke resultaten onder identieke omstandigheden.

 

 

TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE

Het lichaam bestaat uit energiestromen die via kanalen (meridianen) als een web het gehele systeem reguleren. Ons lichamelijk systeem omvat zowel lichaam als geest, die elkaar in balans houden.

Een stoornis in deze balans kan zowel worden veroorzaakt door externe (virussen, bacteriën, parasieten, weersomstandigheden, seizoensveranderingen, atmosfeer, inter-persoonlijke contacten e.a.) als ook door interne factoren (emotionele ervaringen, hormonale veranderingen, stress, geestelijke overbelasting e.a.). De blokkades die door deze stoornissen ontstaan worden in de Chinese Geneeskunde verminderd dan wel weggenomen door beïnvloeding van acupunctuurpunten, die zich in het verloop van de meridianen bevinden. Dit wordt vooral tot stand gebracht met acupunctuurnaalden, met acupressuur (het masseren of drukken op de punten), met elektrostimulatie of met softlaser.

Door het in balans brengen van de energiestromen van het lichaam wordt het aangezet tot zelfregulatie en daardoor tot zelfgenezing. Hierdoor is te verklaren dat acupunctuur langer doorwerkt dan de duur van de behandeling.

 

 

COMBINATIE REGULIERE EN CHINESE GENEESKUNDE

In praktijk Lie wordt de reguliere geneeskunde aangevuld met de toepassing van Chinese geneeskunde. De Chinese geneeskunde dient ter aanvulling en ondersteuning van de reguliere, waarbij het positieve resultaat bij de patiënt op de eerste plaats staat.

Omdat de holistische aanpak het uitgangspunt is van de Chinese geneeskunde, zal het zelfherstellende vermogen van het systeem in al zijn volledigheid worden benut. Het holisme strekt zich niet alleen uit naar lichaam en geest, maar ook naar de invloeden, anders dan van bacteriën en virussen alleen.

 

 

NAET (Nambudripad’s Allergie Eliminatie Techniek) en TRM (Total Reset Method)

Allergie is het heftig reageren van het immuunsysteem bij aanraken, eten, drinken of inhaleren van stoffen, die in de meeste gevallen onschadelijk zijn voor de mens. Hierdoor ontstaan er abnormale lichamelijke, fysiologische en/of psychische uitingen. Allergie kan erfelijk zijn, maar kan ook ontstaan bij een lichaam dat niet in evenwicht is. Omgekeerd kan een lichaam verzwakt raken als dit gedurende een korte periode is blootgesteld aan voor dat lichaam heftige allergenen.

 

Met de allergie eliminatie techniek van Nambudripad en de Total Reset Method worden veel soorten allergieën geëlimineerd volgens een holistische behandelmethode zonder het gebruik van geneesmiddelen. Hierbij wordt de overdreven reactie van het lichaam op onschadelijke stoffen weer genormaliseerd. Dat wil zeggen dat het allergeen minder tot weinig heftige reacties meer teweegbrengt en daardoor niet meer extreem hoeft te worden gemeden, omdat het lichaam niet meer overdreven gaat reageren.

Indien echter een erfelijke afwezigheid is van eiwitten of enzymen, waardoor een specifieke onschadelijke stof niet op een natuurlijke wijze kan worden verwerkt, zal de techniek geen effect hebben.

© 2011, Drs. Catherine Lie B.L., Arts - acupuncturist, lid van de NAAV | 06-53288316 | Wethouder van Caldenborghlaan 45, 6226 BS Maastricht | 17-06-2024 22:05:24